Kurutma

Ağaç malzemeye nitelik kazandıran çalışmaların başında, uygun şartlarda kurutma gelmektedir. Kurutma; maksada uygun olmayan fazla suyun ağaç malzemeden uzaklaştırılmasıdır İşletmemizde kapasitesi 55m3 ve 30m3 olmak üzere iki adet kurutma fırını mevcuttur. Müşterilerimiz talepleri doğrultusunda geniş ürün çeşitliliğine sahip olmaktan mutluluk duymaktayız. Kurutma işlemi ile ağaç malzemenin kalitesinin düşmesi engellenerek kullanım alanına göre rutubetin düşürülmesi gerekir. Higroskopik bir yapısı olan ağaç malzemenin özellikleri, içindeki rutubet miktarına göre değişir. Ağaç malzemenin havanın sıcaklığı ve bağıl nemine göre ulaştığı rutubete ‘denge rutubeti’ denir. Ağaç malzeme kullanılacağı yerdeki havanın sıcaklık ve bağıl nemi ile denge sağlayacak şekilde kurutulması gerekir. Kullanım yerlerine göre ağaç malzemenin istediği denge rutubet oranları; Kreozot ile emprenye edilecek telefon, telgraf, Elektrik direkleri ve traverslerde %25, Karkas yapılarda ve açıkta kullanılacak ağaç malzemelerde % 16-22, Fıçı Tahtalarında %17-20, Taşıt araçları, uçaklar, gemi güvertelerinde % 15 -16, Spor aletleri, açıkta kullanılan aletler ve bahçe mobilyalarında %12-16, Dış pencere ve kapılarda %12-15, Soba ile ısıtılan yerlerde kullanılacak mobilyalarda %10-12, Kaloriferle devamlı ısıtılan yerlerde kullanılacak mobilyalarda %6-10, Parkelerde % 6-8, Radyo Televizyon yapımında % 6-8, Kaplama ve Kontrplâklarda %6-8, Yonga Levhalarda % 7-8, Lif Levhalarda % 5-7 şeklindedir. Kullanılacağı yere göre verilen rutubet değerleri sağlanmazsa ağaç malzeme boyutlarında genişleme, daralma meydana gelir ki; buna ‘odunun çalışması’ denir. Ağaç malzemenin çalışması sonucunda çatlama, çarpılma, eğilme, çekme vb. kusurlar oluşmaktadır. Ağaç malzemenin kurutulması aşağıda belirtilen teknik özelliklerini etkilemektedir.
• Kurutulmuş ağaçların çivi ve vida tutma kapasiteleri yüksektir.
• Rutubet miktarı düşük ağaç malzemenin boyanma, verniklenme ve cilalanma yeteneği artar.
• Ağaç malzemenin emprenye edilebilmesi için rutubetinin %25’e kadar düşürülmesi gereklidir.
• Bükme işlemi yapmak için rutubetin %25’in altına düşmemesi ve bükme işlem bittikten sonra rutubetin %5-%8'e düşünceye kadar kurutulması gereklidir.
• Ağaç malzemenin biçme, planyalama, tornalama, şekil verme, delme ve zımparalama gibi işlemlerden önce kurutulması yüzey kalitesini yükseltmekte, talaş kaybını azaltmaktadır.
• Rutubet miktarının fazla olması ağaç malzemenin ağırlığını artırmakta bu da taşıma ve istifleme giderlerini yükseltmektedir

Toplam Ziyaretçi

Menü